התחרות כוללת שלושה שלבים. השלב הראשון מתקיים כהפנינג וירטואלי במקביל לכל הנבחרות. השאלות מתבססות על חיפוש באינטרנט, פיצוח קודים, תוכנות וידע אישי. לשלב השני עולות כ- 20 נבחרות שצברו את מרב הנקודות משלב א'. גם שלב זה מתקיים במועד אחיד ובו מתמודדות הנבחרות עם משימות מורכבות יותר, שחלקן דורשות גם הכנות מוקדמות. שלב הגמר איננו וירטואלי ונערך באוניברסיטת תל אביב: את המשימות כותבים מומחים מאוניברסיטת תל אביב, מתחומי תוכן שונים: כימיה, פיזיקה, אסטרונומיה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, ביולוגיה, גנטיקה, בלשנות, מוזיקה, אומנות ועוד, המשימות כוללות מגוון של אמצעים: ניסויים, סימולציות, שימוש באינטרנט ועוד.

אולימפיאדה

וירטואלית

היחידה לנוער שוחר מדע באוניברסיטת תל-אביב ומינהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך מקיימים מזה 10 שנים את האולימפיאדה הווירטואלית: תחרות בין נבחרות אשכולות הפיס למדע טכנולוגיה ואומנויות. 
התחרות מהווה פרויקט לימודי מתמשך, חוויתי, מהנה, המעשיר ומאתגר את התלמידים.