הפקות י"א

תמונות מהפקות תיאטרון

שם ההצגה: קומדיה אמריקאית

שנה: תש"פ

שם ההצגה: קומדיה קלאסית

שנה: 2018

שם ההצגה: מה קרה לקוציו של הצבר?

שם ההצגה: קומדיה מוליירית