הצגות יום השואה

תמונות מהפקות תיאטרון

תשע"ז - הצגה על פי סיפורו של דוד פולקין

תשע"ו - הצגה על פי סיפורה של מרים פולין