הפקות י"ב

תמונות מהפקות תיאטרון

הפקות יב שנת הלימודים תש"פ: אבודות ביונקרס ובמנהרה

שם ההצגה: אהבת מוות

שנה: 2018

שם ההצגה: אח יקר

שם ההצגה: ביקור הגברת הזקנה

שם ההצגה: המוגבלים

שם ההצגה: חברות או לא להיות