עבודות

קיץ

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ז'
מתמטיקה

כיתה זי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'

כיתה חי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב+ג
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
א

כיתה טי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י''א
4-5 יח''ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
4-5 יח''ל

4-5 יח''ל

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י''א
3 יח''ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
3 יח''ל

3 יח''ל

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ז' - מצטיינים
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ז'
אנגלית

כיתה זי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
קידום
חוברת קיץ 2
לעולים
לכיתה ח'
קידום
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב2
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
קידום
חוברת קיץ 1
לעולים
לכיתה ח'
קידום
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב1
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
ב2
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
א
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
4 יח"ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
5 יח"ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
מצוינות
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
מצוינות

כיתה חי

כיתה טי

כיתה י

יומן מסע 
במעו"ף
מעוף
לעולים לכיתות ח' ו - ט'