עבודות

קיץ

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ז'
מתמטיקה

כיתה זי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'

כיתה חי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב+ג
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
א

כיתה טי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י''א
4-5 יח''ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
4-5 יח''ל

4-5 יח''ל

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י''ב
3 יח''ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י''א
3 יח''ל

3 יח''ל

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ז'
אנגלית

כיתה זי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
קידום
חוברת קיץ 2
לעולים
לכיתה ח'
קידום
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב2
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
קידום
חוברת קיץ 1
לעולים
לכיתה ח'
קידום
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
ב1
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
ב2
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
א
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
4 יח"ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה י'
5 יח"ל
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
מצוינות
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
מצוינות

כיתה חי

כיתה טי

כיתה י

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח' קידום
סיפור עממי
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
"עץ הדובדבן השבור"
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ח'
"הארוחה האנושית"
מעוף

כיתה חי

חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
קידום.
"לשבור את החזיר"
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
מיומנויות הבנה והבעה
חוברת קיץ
לעולים
לכיתה ט'
"תרנגול כפרות"

כיתה טי