חינוך גופני

חזון הצוות

סיפורים אישיים: ספורטאים מצטיינים בבית הספר

תלמידים כותבים

צוות חינוך גופני מאמין, שוקד ומעודד טיפוח מודעות והקנייה של אורח חיים בריא וספורטיבי, כחלק מתרבות חיים

מבדקי אות הכושר והספורט

מידע על אופן מתן הציון

מטרת העל בחינוך הגופני הינה שילוב פעילות גופנית ותנועה במהלכי הלמידה של בית הספר ובחיים החברתיים והתרבותיים של התלמיד/ה.  

במהלך השיעורים מושם דגש על יצירת אתגרי למידה אישיים כמו: שיפור השליטה במיומנויות מוטוריות, שיפור הכושר הגופני באופן הדרגתי ובקצב אישי.

השיעורים מזמנים מתן הזדמנויות לשיתוף פעולה כמו: טיפוח פעילות במסגרת קבוצות פעילות במשחקי כדור בענפים שונים או במהלך משחקים שיתופיים אחרים.

התמודדות התלמיד/ה עם המשימות הנדרשות מהווה מתן הכרה להישגי הלומד/ת: מעקב אחרי מבדקים שונים מעולם הכושר הגופני.

מסגרת שיעורי החינוך הגופני מאפשרת זיהוי ואיתור תלמידים בעלי פוטנציאל ספורטיבי בענפי ספורט שונים, שילובם  של התלמידים באירועי הספורט של בתי הספר והפניית התלמידים המוכשרים לפעילות משלימה בשעות אחר הצהריים.