דיפלומטיה

ותקשורת בינ"ל

באנגלית

לימודי דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית באנגלית עוסקים בסוגיות חברתיות ותרבותיות הקשורות לעולמו של המתבגר/ת ולעולם הגלובלי. בתהליך הלמידה יעשו התלמידים שימוש מושכל במקורות ידע, יפתחו חשיבה ביקורתית ומעורבות חברתית וישתתפו בפורומים ומפגשים מקוונים עם תלמידים ממקומות שונים בארץ ובעולם.

הנושאים הלימודיים יתמקדו בדיפלומטיה, רב-תרבותיות, מסרים סמויים במדיה, התבוננות באקטואליה, אתיקה, סגנונות מנהיגות ובניית צוותים וניהולם.

מיומנויות התקשורת

3 יח"ל

מיומנויות התרגום: התכנים הלימודיים יעסקו בפיתוח והבנה מעמיקה של מבנה השפה.

מיומנויות התרגום

2 יח"ל

תנאי סף

המקצוע מיועד לתלמידים/ות הנבחנים באנגלית כמקצוע חובה ברמת 5 יח"ל. 

5 יחידות לימוד |

תוכנית הלימודים