כימיה

5 יחידות לימוד |

מקצוע מדעי מורחב.

מקצוע מדעי מחקרי – יישומי לימודי המהווה גם תשתית ללימודי רפואה, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, רוקחות, הנדסת חומרים ועוד.

הלימודים כרוכים בביצוע ניסויים במעבדה, עבודה עם מודלים, הכרת יישומי הכימיה ברפואה, חקלאות, אקולוגיה, ביולוגיה ועוד.

3 יח"ל בנושאים מבנה האטום, טבלה מחזורית, תכונות החומרים, אנרגיה כימית ועוד.

נושאי יסוד

הרחבה ל-5 יח"ל - ביצוע פרויקט של מעבדות חקר ממוחשבות בשילוב הדמיה מולקולרית.

פרויקט