מדעית

טכנולוגית

9 יחידות לימוד |

המגמה מיועדת לתלמידים/ות האוהבים לעבוד עם מחשבים ולהתמודד עם בעיות טכנולוגיות אקטואליות משלושה היבטים: היבט טכנולוגי, היבט מדעי והיבט חברתי.

תוכנית הלימודים במגמה כוללת מקצועות משלושה אשכולות:

מערכות

חשמל

5 יח"ל

טכנולוגיה

מוכללת

5 יח"ל

מקצוע התמחות

מדעי 

ההנדסה

1-5 יח"ל

מקצוע מוביל

תהליך חקר שבו מיושם הידע שנרכש במדעי ההנדסה. במהלך עבודתו בונה התלמיד/ה דגם טכנולוגי מתוכנת מחשב, הנותן מענה לשלושה היבטים: מדעי, טכנולוגי וחברתי.

עבודת חקר