מעו"ף

ופעולה

עניין

משמעות

תוצרים   משנים  קודמות

בעקבות קריאת ספר
פעילות ט"ו בשבט במעו"ף
כריכה חדשה לספר תנ"ך