במגמה לקדם את התלמידים/ות לקראת מצוינות בתחומי מדע וטכנולוגיה, יזם האגף לארגון הלימודים במנהל הפדגוגי את הפרוייקט לקידום תלמידים לקראת השכלה גבוהה.

הפרויקט מיועד לתלמידים/ות בעלי הישגים לימודיים טובים המעוניינים להגדיל את סיכוייהם להתקבל לעתודה אקדמית בפקולטות יוקרתיות או לשרת שירות צבאי במסגרת היחידות הטכנולוגיות המובילות בצה''ל.

התלמידים מלווים לאורך מספר שנים בבית הספר העל יסודי, תוך תמיכה וסיוע בתחומי הלמידה, המוטיבציה והעצמה האישית. 

התלמידים מאותרים מתוך תלמידי שכבות י'-י"ב, על סמך ציוניהם:

ללא ציונים מתחת ל-60 במקצועות החובה לבגרות

4 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה: ציון 80 ומעלה

5 יח"ל באנגלית ובמתמטיקה: ציון 70 ומעלה

תלמידים/ות שמסיימים כיתה ט' מאותרים בהקבצה א' בלבד, בציון מעל 80.

בשנת הלימודים הנוכחית מאותרים 162 תלמידים מכיתות י'-י''ב המתאימים לקריטריונים של הפרויקט.

התלמידים המאותרים להשתתף בתוכנית מקבלים:

תגבור לימודי

מקצועות הלימוד שיכללו במסגרת התכנית יהיו מתמטיקה, אנגלית ומדעים (כימיה ביולוגיה, פיסיקה, מדעי המחשב, אלקטרוניקה) ובשאר המקצועות הנלמדים לבגרות (לשון, הבעה עברית, תנ"ך היסטוריה ואזרחות) בהתאם לתכנית הלימודים בבית הספר ולפי הצורך.

הפעילות מתקיימת במהלך שנת הלימודים ספטמבר-יוני לרבות בתקופת החופשות בחגים (פסח, סוכות). לקראת מועדי בחינות הבגרות מתקיימים לימודים אינטנסיביים-''מרתונים''.

שיעורי תגבור בדרך כלל מתקיימים עם סיום יום לימודים (שעות 7-8 או 9-10) בהתאם למערכת השיעורים בבי"ס, ובכל מקרה לא על חשבון שעות הלימוד הפורמאליות המוגדרות והניתנות על ידי משרד החינוך. חלק מההוראה מתבצעת בימי שישי או ימי חופשה וזאת בתיאום עם הנהלות בתי הספר. הלימודים הם בקבוצות קטנות 8-16 תלמידים בקבוצה.

השנה נפתחו כ-25 קבוצות תגבור בהתאם לצרכי התלמידים ותוצאות מבחני מיפוי.

אושיות

נושאי הלימוד בתחום הפיתוח האישי והעצמת אושיות כוללים קורס העשרה בנושא העצמה אישית או העצמה לימודית ופעילות קהילתית הכוללת ותרומה לקהילה.

ימי חשיפה

במסגרת הפרויקט מתקיימים בכל שנה שני ימי חשיפה שבהם התלמידים/ות המצטיינים יוצאים לסיורים במפעלי תעשייה עתירי ידע ומוסדות אקדמיים. מטרת הסיורים לפתח מוטיבציה בקרב התלמידים ולעודד אותם להגיע להישגים הגבוהים הנדרשים מהם על מנת להשתלב בתפקידים מובילים בארגונים דומים. 

קדם עתידים