תערוכה

שכבת ט

מקצוע בינתחומי

היסטוריה-אזרחות

היסטוריה ואזרחות הם תחומי דעת השייכים למדעי החברה המשתלבים זה בזה. ההיסטוריה בוחנת את המציאות החברתית תוך התבוננות על אירועים שקרו בעבר בצורה ביקורתית המאפשרת הפקת לקחים ותובנות לגבי המתרחש בהווה והצפוי בעתיד, ואילו מקצוע האזרחות בוחן את אופן יישומם ושילובם של עקרונות וערכים דמוקרטיים במדינה במטרה לפתח הבנה מעמיקה של מורכבותה של המערכת הפוליטית, החברתית והכלכלית ועידוד הלומדים לאזרחות טובה ומעורבות אזרחית.

צוות המורים להיסטוריה ואזרחות פיתח תכנית לימודים בינתחומית ייחודית המשלבת את שני המקצועות גם יחד ומאפשרת הקניית ידע נרחב ותובנות לגבי התרחשותם של תהליכים היסטוריים, כמו למשל המהפכה הצרפתית, שבמהלכם התגבשו אבני היסוד של המשטר הדמוקרטי המודרני בעולם כולו ובהמשך הונחה התשתית לעיצובו של המשטר הדמוקרטי במדינת ישראל.

תכנית הלימודים מבוססת על למידת חקר הכוללת בתוכה עידוד התלמידים ללמידה חקרנית ועצמאית ולימוד של מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה וחקר באופן ספיראלי, בהתאם למתווה הלימודים של הערכה חלופית בחטיבה העליונה ובבחינת הבגרות.

להלן דוגמאות למגוון של נושאים שנלמדים במסגרת התכנית:

מהי היסטוריה? למה לומדים היסטוריה? מאפייני אירוע היסטורי, מקורות היסטוריים, ציר הזמן ותחומי החיים/עניין.

עידן הנאורות – תפיסה חדשה של האדם והחברה שהציגה מודל מהפכני של חברה אזרחית שאינה כפופה למוסדות המונרכיה והדת. תפיסה שהניחה את אבני היסוד של הדמוקרטיה המודרנית.

המהפכה הצרפתית שקידמה עקרונות רעיונות וערכים של זכויות אדם ואזרח והפרדת רשויות והובילה ליצירתם של חוקות המגינות זכויותיהם של בני האדם והאזרחים במדינה.

צמיחת הדתות המונותיאיסטיות (יהדות, נצרות ואסלאם) והשפעתן על עיצוב מדיני, פוליטי. מהי דת, מהו מונותיאיזם וייחודה של כל דת.

פרויקט חקר בינתחומי בהיסטוריה ואזרחות העוסק במהפכה הצרפתית ובמאבק למימוש זכויות אדם ואזרח במדינה.

סיור לימודי בחיפה בנושא דתות: מסגד האחמדים, מנזר הכרמליטים בסטלה מאריס ומערת אליהו.

יום שיא בשיתוף מורי מעו"ף ומתנ"ס מעלה יוסף –במסגרתו משתתפים התלמידים בסדנה בנושא שיר ראפ המשלבים בתוכם מסרים של זכויות אדם ואזרח.

המדינה ותפקידיה - זיקות שונות ביחסי עם לאום מדינה.

מבית לאומי למדינה בדרך – התהליך ההיסטורי שהוביל להקמת המדינה ובניית התשתית המוסדית, הכלכלית והחברתית למדינה יהודית בתקופת המנדט.

פרויקט חקר בינתחומי בהיסטוריה ואזרחות העוסק במנהיגים בישוב טרם הקמת המדינה ממוסדות שלטון לאומיים זמניים למוסדות שלטון של המדינה.

תמונות מפרויקט החקר - פיסול דמות בספר

פרס
פרס

שמעון פרס

לאה גולדברג
לאה גולדברג

לאה גולדברג

טרומפלדור
טרומפלדור

טרומפלדור

חנה רובינא
חנה רובינא

חנה רובינא

ביאליק
ביאליק

חיים נחמן ביאליק

ארלוזרוב
ארלוזרוב

ארלוזורוב

גולדה מאיר
גולדה מאיר

גולדה מאיר