להלן כללי המשמעת וההתנהגות עליהם נקפיד ללא עוררין, המחייבים את תלמידי ביה"ס. מטרת הכללים וההנחיות לאפשר יצירת אורחות חיים בית ספריים שיסייעו לשמור על כבוד הדדי בין כל השותפים לקהילת ביה"ס, להגן על התלמידים ולקיים חינוך ולמידה בסביבה מכבדת.

הופעה
אישית
נאותה

א. חובה להגיע ללימודים בתלבושת בית ספרית (עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל). לרבות הופעה הולמת ומכבדת למוסד חינוכי.
ב. חולצות ביה"ס בכל הצבעים, נושאות את סמל ביה"ס. אסור לקצר, לגזור, לקרוע או להשחית את החולצה בדרך כלשהי. אסורה חולצת בטן!
ג.  חובה להגיע בנעליים או סנדלים. אסור להגיע בנעלי בית, כפכפים בכלל וכפכפי-ים בפרט.
ד.  תלמיד שלא יגיע בתלבושת בית ספרית יורחק מהלימודים ליום אחד!
ה.  תלמידי חט"ב לא יורשו להגיע לביה"ס עם פירסינג/איפור/בניית ציפורניים/לק צבעוני.

היעדרות מלימודים ועזיבת תחום ביה"ס

א. אין להיעדר מביה"ס ללא אישור רפואי או אישור הורים המצדיק היעדרות זו. זכרו, היעדרות מביה"ס פוגעת בציוניו של התלמיד (בהתאם לחוזר מנכ"ל).
ב. אישור הורים/רופא על היעדרות מהלימודים יש להביא עם חזרתו של התלמיד לביה"ס.
ג. כל היעדרות מתוכננת מעל 3 ימים מחייבת אישור מפקח. יש להגיש מכתב בקשה לפחות שבועיים מראש, כולל התחייבות הילד והוריו להשלמת החומר הלימודי החסר.
ד. אין לצאת מתחומי בית הספר, או מתחומי מקום כלשהו בו מתבצעת פעילות בית ספרית, ללא תיאום ואישור המחנך וההנהלה! מטעמי בטיחות ובטחון איננו יכולים לשחרר תלמיד מתחום ביה"ס ללא ליווי הורה או מבוגר אחראי, שמונה לכך על ידי ההורה.
ה.  אי הגעה סדירה של תלמיד/ה לבית הספר תטופל על פי הנחיות של משרד החינוך כולל הורדת ציון בית ספרי.

איסור עישון

חל איסור מוחלט לעשן בביה"ס ובכל מקום בו נמצא התלמיד תחת אחריות ביה"ס. תלמיד שיעשן, הוריו יוזמנו לביה"ס לשיחה והתלמיד ייענש. כל נושא הטיפול בעישון ילווה בהסברה ומניעה בכיתות. 

אלימות

תלמיד שיתנהג באלימות מילולית או פיזית, יטופל חינוכית ומשמעתית, עד לכדי הרחקה לצמיתות מבית הספר, על פי חוזר מנכ"ל. השחתת ציוד ופגיעה ברכוש הזולת ורכוש בית הספר, הינם אלימות לכל דבר. תלמיד העושה זאת יישא בעלות הנזק, ובנוסף ייענש בחומרה.
חל איסור מוחלט להביא לביה"ס כלי נשק מכל סוג. תלמיד שייתפס וברשותו כלי נשק כלשהו, גם אם לא עשה בו שימוש, יועבר לטיפול המשטרה.

מועצה אזורית מעלה יוסף ושותפותיה (מ.מ. שלומי ומ.א. מטה אשר) אחראיות על הסעות התלמידים מהישובים לביה"ס ומביה"ס לישובים.
תלמידים שאינם תושבי המועצות הללו יקבלו הסעות תמורת תשלום, שאינו כלול בשכ"ל.

הנחיות להתנהגות באוטובוס ובתחנת היסעים

אזור התחנות וההסעה באוטובוסים נמצאים באחריות ביה"ס. לפיכך, כל כללי המשמעת הנהוגים בביה"ס חלים גם לגבי התנהגות בתחנות ההסעה ובעת הנסיעה באוטובוסים, אל ומבית הספר.

1.  זמני הסעות מכל ישוב יפורסמו באתר בית הספר.

2.  בישובים יש לחכות לאוטובוס בתחנות היסעים בלבד - 10 דקות לפני זמן הגעת האוטובוס. תלמידים שלא ימתינו בתחנות ההיסעים לא יוסעו לביה"ס.

3.  אין לעמוד או להסתובב בשעת הנסיעה.

4.  חובה לחגור את חגורות הבטיחות!

5.  יש לשמור על ניקיון האוטובוס ושלמותו.

6.  מבוגרים המצטרפים לנסיעה (מורים ועובדים), ישבו במושבים בקדמת האוטובוס.

7.  אסור בתכלית האיסור לעשן ברחבת ההסעה בביה"ס ובאוטובוס. 

8.  תלמידים המאחרים את ההסעה ב-13:40 לא יצאו מתחומי ביה"ס בכוחות עצמם ולא יעלו על הסעה אחרת, אלא יודיעו להורים וימתינו להסעה ב-15:30.

9.  בתחנת היסעים בזמן הפיזור נמצאים מורים תורנים, שומרים ועובדים יש להישמע להוראתם. 

10. יש להישמע להוראות הנהג בכל עת.  בירורים, אם יידרשו, יערכו בביה"ס לאחר הנסיעה - לא במהלכה.

11. חל איסור מוחלט על התלמידים להגיע ברכבים פרטיים לביה"ס.

12. אין להצטרף להסעה שלא למקום מגורי התלמיד/ה. במקרים חריגים ניתן לפנות למחנך/ת הכיתה לקבלת אישור. על התלמיד/ה להביא אישור בכתב מההורים.
הצטרפות להסעה על בסיס מקום פנוי (בתאום עם הגב' זהבה פרץ).  

תלמידים שיפרו את הכללים לא יוכלו להמשיך להיות מוסעים ע"י הסעות מאורגנות והוריהם יצטרכו להסיעם באופן פרטי.

נהלים

וכללי

משמעת

ארגון שבוע הלימודים ומערך ההסעות

החלטת משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי היא להמשיך להפעיל את כל בתי הספר האזוריים חמישה ימים בשבוע. 
מערכת הלימודים הרגילה תתקיים מיום א' ועד יום ה'. בימי ו' תתקיים בביה"ס מערכת תגבורים ועזרה לימודית.
בימים א', ב', ג', ה' יתקיים מערך הסעות בשעה 13:40, 15:30. בימים א', ב', ג' יופעל מערך נוסף בשעה 17:05. ביום ד' יסתיימו הלימודים לכל תלמידי ביה"ס בשעה 13:40. הסעות אלו נועדו לתלמידים שסיימו את יום הלימודים שלהם, ונוסעים ליישוב מגוריהם.

הסעות
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

בית חינוך גליל מערבי, ת.ד 56 נהריה. טלפון 04-9933333  פקס 04-9520252

דואר אלקטרוני 1galilmaaravi@gmail.com

מסלול אישי להצלחה

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now