תקנון זה מחייב את כל קהילת בית חינוך גליל מערבי, ומטרתו לנהל בעת מורכבת זו אורחות חיים בית ספריים השומרים על כבוד הדדי , על מוגנות, ועל חינוך ולמידה בסביבה מכבדת.

 

על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות לעת זו, שנת הלימודים תפתח במצב שבו נפעל במתווה המשלב למידה בבית הספר ולמידה מהבית.

בתוך בית הספר יתקיימו הלימודים בקבוצות קבועות של עד 18 תלמידים, לכל הפחות יומיים בשבוע. היתר בלמידה מהבית.

נהלים

וכללי

משמעת

1. נהלי קורונה:
נהלים ללמידה בבית הספר:
 • על ההורים למלא הצהרת בריאות במשוב בלבד כל בוקר טרם הגעת ההסעה לתחום ביה"ס. ללא הצהרת בריאות התלמיד/ה לא יורשו ללמוד.

 • על כל תלמיד להגיע מוכן עם צילום מסך/הדפסה של הברקוד האישי המופיע במשוב.

 • בכל בוקר הברקוד יסרק פעמיים: במפגש מחנך, ובשיעור הראשון ליום הלימודים. תלמידים שיגיעו לאחר תחילת יום הלימודים יסרקו בשער על ידי השומר.

 • נסיעה בהסעה עם מסיכה בלבד.

 • על כל תלמיד להביא בתיק מסיכות נוספות למקרה שמסיכה נקרעה/נופלת. תלמיד ללא מסיכה לא יורשה ללמוד.

 • חובה לעטות מסכה במרחב הציבורי ובכיתה.

 • חובה להקפיד על  ריחוק. בכניסה לשירותים תוצבנה מדבקות המסמנות את מקום ההמתנה.

 • על התלמידים לאכול בכיתת הלימוד בלבד. בסיום הארוחה יש לנקות את השולחן, לזרוק את השאריות המזון בפחי אשפה.  אין להסתובב עם האוכל מחוץ לכיתת הלימוד.

 • אין להעביר ציוד אישי מתלמיד לתלמיד.

 • יש להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה. מומלץ לצייד את התלמידים באלכוג'ל ומגבונים לחים.

 • אין להסתובב מחוץ לכיתה ברחבי בית הספר למעט בהפסקות ובזמן שהוגדר לכך.

 • הכניסה לבית הספר תוותר לתלמידים וצוות בלבד. לא תתאפשר כניסה של גורמי חוץ, אלא באישור הנהלת בית הספר.

 • בתקופת הקורונה יש להיות בקשר רציף עם מחנך/ת ולעדכן בכל קושי ובעיה על מנת שנוכל לשמור על כולנו.

2. הופעה אישית נאותה
 • חובה להגיע ללימודים בתלבושת בית ספרית (עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל). לרבות הופעה הולמת ומכבדת למוסד החינוכי.

 • חולצות ביה"ס בכל הצבעים, נושאות את סמל ביה"ס (ללא מדבקות). אסור לקצר, לגזור, לקרוע או להשחית את החולצה בדרך כלשהי.

 • חל איסור להגיע עם מכנס קצר. כן יאושר מכנס קצר מעל גובה הברך- כגון ברמודה. לשיעורי מעבדה יש להגיע אך ורק עם מכנס ארוך. ההנחיה רלוונטית לבנים ובנות כאחד.

 • חובה להגיע בנעליים או סנדלים. אסור להגיע בנעלי בית, כפכפים בכלל וכפכפי-ים בפרט. ע"פ חוזר מנכ"ל כפכפי-ים אינם בטיחותיים ותלמיד הנועל אותם לא יוכל לקחת חלק סדיר ביום הלימודים.

 • תלמידי חט"ב לא יורשו להגיע לביה"ס עם פירסינג, איפור, בניית ציפורניים מלאכותיות – מותר לק שקוף בלבד.

     תלמידים שלא יעמדו בדרישות יטופלו משמעתית.

3. היעדרות מלימודים ועזיבת תחום ביה"ס

חוק לימוד חובה תקף בשנה"ל תשפ"א לכן:

 •  יש להיות בקשר רציף עם מחנכים ולדווח על כל קושי  רפואי או משפחתי.

 • במקרה בו אין קושי רפואי:

        1. אין להיעדר מביה"ס ללא אישור רפואי או אישור הורים המצדיק היעדרות זו. זכרו, היעדרות                מביה"ס  פוגעת בציוניו של התלמיד (בהתאם לחוזר מנכ"ל). חובה ליידע את המחנך/ת על                כל היעדרות – כך שנוכל לסייע במידת האפשר.

        2. אישור הורים/רופא על היעדרות מלימודים יש להביא עם חזרתו של התלמיד לביה"ס.

        3. כל היעדרות מתוכננת מעל 3 ימים מחייבת אישור מפקח. יש להגיש מכתב בקשה לפחות                    שבועיים מראש, כולל התחייבות הילד והוריו להשלמת החומר הלימודי החסר.

        4. בעת השגרה היעדרות מהלימודים היא עברה פלילית מכוח חוק לימוד חובה. חובה על                      התלמיד לשהות במוסד החינוך בכל ימי הלימודים ושעות הלימודים כפי שהם נקבעו בלוח                  שנת הלימודים המוסדי ועל פי ההנחיות של משרד החינוך.

 • אין לצאת מתחומי ביה"ס, או מתחומי מקום כלשהו בו מתבצעת פעילות בית ספרית, ללא תיאום ואישור המחנך וההנהלה! מטעמי בטיחות ובטחון איננו יכולים לשחרר תלמיד מתחום ביה"ס ללא ליווי  הורה או מבוגר אחראי, שמונה לכך על ידי ההורה.

 • נוכחות הלמידה בבית הספר ומרחוק תדווח על ידי המורים המלמדים במשוב.

 • אי הגעה סדירה של תלמיד/ה לבית הספר תטופל על פי הנחיות של משרד החינוך כולל הורדת ציון בית ספרי.

 • תלמיד שיאחר באופן חוזר ונשנה או יעדר ללא סיבה משיעור יטופל משמעתית.

 • בחט"ב יש מילוי מקום לכל שעה במערכת עפ"י הצורך, חובה לחכות למורה מחליף בכיתה.

4.  איסור עישון

חל איסור מוחלט לעשן בביה"ס ובכל מקום בו נמצא התלמיד תחת אחריות ביה"ס. תלמיד שיעשן, הוריו יוזמנו לביה"ס לשיחה והתלמיד ייענש. כל נושא הטיפול בעישון ילווה בהסברה ומניעה בכיתות.

5. אלימות

תלמיד שיתנהג באלימות מילולית או פיזית, יטופל חינוכית ומשמעתית, עד לכדי הרחקה לצמיתות מבית הספר, על פי חוזר מנכ"ל. הכללים חלים גם על התנהלות ברשת/רשתות חברתיות. השחתת ציוד ופגיעה ברכוש הזולת ורכוש בית הספר, הינם אלימות לכל דבר. תלמיד העושה זאת יישא בעלות הנזק, ובנוסף ייענש בחומרה.

חל איסור מוחלט להביא לביה"ס כלי נשק מכל סוג. תלמיד שייתפס וברשותו כלי נשק כלשהו, גם אם לא עשה בו שימוש, יועבר לטיפול המשטרה.

6. השימוש במכשירים סולולריים בזמן השיעור אסור.

על המכשיר המכובה להיות בתיק ולא על השולחן, למעט פעילות לימודית מונחת על ידי המורה. תלמיד/ה שלא יעמדו בדרישות יטופלו משמעתית.

נהלים ללמידה מרחוק:
 • כל התלמידים מחויבים ללמוד על פי המערכת שנקבעה באופן מלא.

 • השיעורים המקוונים יתקיימו בשעות החופפות ללו"ז השעות בבית הספר- אין להזיז מועד השיעורים ו/או לחרוג מהזמן המוגדר.

 • כל התלמידים נדרשים להיות בקשר יומי עם המחנך/ת במפגש היומי ו/או בנוהל שתואם על ידי המחנך/ת.

 • כל התלמידים מחויבים להיכנס לשיעורי זום.

      על התלמידים להתחבר בזמן לשיעור, עם מצלמה פתוחה ותוך שהם מוכנים ללמידה: במקום              המתאים ביותר ללמידה, הופעה נאותה וציוד הדרוש לשיעור.

 • כל התלמידים מחויבים בהגשת כל המטלות (כולל מטלות א-סינכרוניות) ויקבלו הערכה/ ציון על הגשתן.

אנו מאמינים ששמירה על עקרונות אלה תסייע לשמירה על כולנו בתהליך למידה מיטבי ואפקטיבי. שנה בריאה ומוצלחת!

 

הנהלת בית הספר וצוות המורים.