רמזי וחש

רמזי וחש גני ממושב יערה, בן פזע ז”ל ודלי.

היה תלמידנו במחזור הראשון של חט”ב.

דרכו הכרנו את ייחודו של מושב יערה בו חיים בני מיעוטים עם בני מושב יהודים באחווה.

סמל רמזי היה גשש בגבעתי.

נפל בהתקלות עם  מחבלים בקרב פנים-אל-פנים במורדות הר דוב, יחד עם מפקדו, סא”ל שמואל אדיב.

בן 27 היה במותו.