צ'רלי (שלום) שלוש

צ'רלי (שלום) שלוש מחוסן.

למד בחטה”ב שלנו בכיתה ז’. את לימודיו המשיך בפנימייה הדתית במגדל העמק בראשות הרב גרוסמן.

שירת בנחל מוצנח, ביחידת בני המשקים, בתום שירותו הצבאי, הצטרף ליחידה למשימות מיוחדות של משטרת ישראל.

דווקא בהיותו לוחם ביחידות מובחרות, נמנע מלפגוע במתנקש.

נרצח בידי לאומני ליד ביתו בירושלים, בהיותו בחופשה מקורס קצינים.

בן 26 היה בנופלו.