כרמי ישראל

כרמי ישראל (וינשטיין) – מבן עמי

בן דוד וסילביה, נולד בשנת 1946 במצרים.

נפל בעת מילוי תפקידו בצוללת "דקר",

ביום כ"ט בטבת תשכ"ח

והוא בן 22.