יוסי בורגין

יוסי בורגין משבי ציון.

בן דוד ולאה ז”ל. נולד בשנת 1939 בישראל.

יוסי היה מורה להתעמלות בבית ספרנו במשך 3 שנים, ויצא מכאן למלחמת ששת הימים.

יוסי היה אהוב על תלמידים ומורים כאחד.

הוא עסק בפעילות ספורטיבית באזור כולו ושמו הלך לפניו.

זכרו חרוט בלב הנוער של ההתיישבות העובדת בגליל המערבי.

יוסי נפל בקרב השרון בעמק דותן ביום שני למלחמה

והוא בן 27 שנים.