אליעזר זלמנוביץ'

אליעזר בן זלמן ורבקה, נולד בשנת 1949 בשלומי.

למד בבית ספרנו עד כיתה י’. לאחר מכן פנה לפנימייה הצבאית של חיל ההנדסה וגמר בהצלחה את לימודיו בקורס להפעלת ציוד מכני והנדסי.

בגלל נכותו החלקית בכושר הראייה שובץ  ליחידת שירותים, אך התעקש להתקבל ליחידת ההנדסה  הקרבית.

יום קרב כארמה התנדב לצאת למערכה אף כי  היה  רק טירון.

אליעזר נפצע תוך חילוץ טנק פגוע ומת  מפצעיו.

בן 19 היה במותו.