מעו"ף ז'

חותם האדם

נושא: במסגרת חוברת מעגל ה"אני" בנושא "חותם האדם".

המשימה: התלמידים התבקשו לעמוד על התכונות בהם הם דומים לבני האדם או בני מינם ועל המיוחד שבהם.

כיתה ז'4

מורה: מורן אדרי