• Instagram
  • Facebook
  • YouTube

בית חינוך גליל מערבי, ת.ד 56 נהריה. טלפון 04-9933333  פקס 04-9520252

דואר אלקטרוני 1galilmaaravi@gmail.com

מסלול אישי להצלחה

לו"ז למידה מרחוק חט"ב

המשימות הן לשבוע הקרוב בלבד, בין התאריכים 15.03.2020-20.03.2020. המורים המקצועיים ישלחו את חומרי הלמידה והמשימות בוואטסאפ הקבוצתי כל אחד ע"פ רמת קבוצת הלימוד שלו. בכל שאלה ניתן לפנות למורה המקצועי. על מנת למנוע עומס חילקנו את מקצועות הלימוד לפי שבועות ובשבוע הבא ינתנו משימות במקצועות הנותרים.

מקצוע                         שכבת ז'                                 שכבת ח'                                    שכבת ט'

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי.

המשימות נמצאות באתר בית הספר תחת הכותרת "למידה בשעת חירום"

---

---

---

דרך המשו"ב. התלמידים ימשיכו את עבודת החקר בנושא משטרים טוטאליטריים

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

התלמידים ימשיכו את עבודת החקר שניתנה להם

---

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

---

---

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

דרך המשוב

---

---

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

---

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

התלמידים ימשיכו את עבודת השורשים ע"פ הנחיית המחנכים

המשימות יישלחו בוואטסאפ הקבוצתי ע"י המורה המקצועי

---

---

---

מתמטיקה

אנגלית

מדעים

עבודת שורשים

מעו"ף

היסטוריה

כימיה

פיזיקה - עתודה

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now