מעו"ף ז'

"עדיף שם טוב משמן טוב"

נושא: מתוך חוברת "מעגל האני", עיסוק בשם האדם: עדיף שם טוב משמן טוב.

המשימה: התלמידים התבקשו להכין דגם של שמם הפרטי. כל תלמיד השתמש בחומרים לפי בחירתו. 

המטרה: ליצור דגם של שמם הפרטי באופן ייחודי ודרך כך לתת מקום לביטוי עצמי ורגשי.

כיתה ז'6

מורה: נטלי בן סימון