מעו"ף ז'

חותם האדם

תערוכת חומרים של תלמידי שכבת ז' תשע"ט בעקבות עיסוק במדרש "חותם האדם" ודומה ושונה ביני לבין חבריי.