מעו"ף

מפגש של צוות ספרות עם המפמ"רית לספרות, הגב' מירב בראוטבר-פסט ועם המנחה לספרות של ביה"ס, הגב' נועה לבני

במפגש התנהל שיח אודות חלופות הערכה במסגרת הערכה חלופית (30%) בחטיבה העליונה ובנוסף בנלמד בהוראת מעו"ף בחטיבת הביניים.

נכחו במפגש:

צוות ספרות: ליאת שהם - רכזת ספרות חט"ע, עינת פינטו - רכזת ספרות חט"ב, אביבה זרובצ'יק - רכזת פדגוגית, דליה מרקוביץ' ולירון כצנלסון