מעו"ף ח'

מושג הקהילה

נושא: לקראת ההכרות הראשונית עם מושג הקהילה.

המשימה: הכיתה חולקה לקבוצות. מטרת כל קבוצה הייתה לבנות בית מהחומרים שסופקו לה, אבל... כל חבר/ת קבוצה קיבל חומר שונה וכל תלמיד יכל לגעת רק בחומר שניתן לו. בנוסף, נאסר על חברי הקבוצה לדבר. אחד מחברי הקבוצה תפקד כמשקיף ותיעד את ההתנהלות הקבוצתית. 

לאחר סיכום ושיתוף ראינו שלכל קבוצה היה תוצר שונה לגמרי. מידת המוערבות של כל תלמיד/ה בפעילות הקבוצתית הייתה שונה ותאמה לתחושת השייכות לקבוצה ולמטרתה.

המטרה: 

כיתה ח'1

שם המורה: חוה צבעוני