בתאריך ה-11 ביוני 2014, במעמד שר החינוך, הרב שי פירון, הוענק לבית הספר והצוות החינוכי פרס חינוך ארצי

נימוקי הוועדה

על הנהגתו של מוסד הטרוגני בעל גיוון חברתי המתמודד עם אתגרי קבלת האחר תוך הגדשת המאחד ומהשותף.

על שיטת החינוך הייחודית "מסלול אישי להצלחה" המעלה על נס את הגישה הפרטנית ומעודדת כל תלמיד ותלמידה להגיע למיצוי יכולותיהם, שיטה המתעדכנת על סמך הצלחותיו וקשייו של התלמיד ולפיכך מאפשרת מוביליות מלאה בין רמות הלימוד השונות.

על הקשר האישי בין מורה לתלמיד המתקיים יום-יום בין כותלי בית הספר, שהוא פועל יוצא מן הגישה הפרטנית הרואה ערך ראשון במעלה ביצירת מענה אישי המותאם לצורכי התלמיד.

על הדגשת מקצועיות המורה ומתן ליווי אישי לכל מחנך ובעל תפקיד בבית הספר, ועל בניית מערך הוראה בצוות המקצועי מערכת עוטפת של מעגלי תמיכה שבהם כל משתתף נעזר בשותפיו לעשייה ועוזר להם מתוך מחויבות להצלחת התלמיד.