'בית ט

מערכת שעות שבועית למחצית שנייה

פעילויות גיבוש כיתתיות במסגרת טיול של"ח (שדה, לאום, חברה) 16-17.10.2018