Crowd Cheering

עשייה במעורבות חברתית

גם השנה בית חינוך גליל מערבי מקיים את פרויקט "לרוץ ביחד" עם תלמידי החינוך המיוחד של בית ספר אילנות בנהריה. ביום שישי 29.10 ציינו את יום ההליכה הבינלאומי בהליכה משותפת של 5 ק"מ בשני סבבים עם כל תלמידי אילנות.