לוח צלצולים

לחצו להורדה
רבע שעת חינוך
8:10-8:25
שעה ראשונה
8:25-9:10
שעה שניה
9:10-9:55
ה פ ס ק ה
9:55-10:10
שעה שלישית
10:10-10:55
שעה רביעית
10:55-11:40
ה פ ס ק ה
11:40-12:00
שעה חמישית
12:00-12:40
שעה שישית
12:40-13:25
הסעות
ה פ ס ק ה
13:25-13:45
הסעות
הסעות
שעה שביעית
13:45-14:30
שעה שמינית
14:30-15:15
ה פ ס ק ה
15:15-15:30
שעה תשיעית
15:30-16:15
שעה עשירית
16:15-17:00
17:00